Kaftontwerp : Frederik Hulstaert

Uitnodiging

De Leerstoel Rector Dhanis (Universiteit Antwerpen)

en

Tijdschrift Streven

nodigen u uit op de presentatie van het themanummer

Strijders voor een ideaal

Over individuen die van hun thuisland naar het buitenland vertrekken om in naam van een ideaal de wapens op te nemen. Wat zorgt ervoor dat hun geloof in een ideaal verbonden raakt met de bereidheid om geweld te gebruiken? Hebben wij vandaag in het Westen alle idealen achter ons gelaten, of zijn er nog waarden waarvoor wij bereid zijn te strijden? Zijn de idealen van Syriëstrijders westerse idealen? Waarom wordt de publieke opinie zo sterk beroerd door strijders voor een ideaal? Wat zien wij in de spiegel die zij voorhouden aan de maatschappij die ze achterlaten?

Programma:

-Welkom door Johan Vanhoutte, bestuurslid van de Leerstoel Rector Dhanis
-Lezing door filosoof Hans Achterhuis
-Discussie onder leiding van Jean-Pierre Rondas
-Receptie

De bijeenkomst zal plaatsvinden op

dinsdag 6 oktober 2015 om 19.00 uur

in
Het Hof van Liere
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
(Universiteit Antwerpen Stadscampus)

Gelieve u vóór 1 oktober aan te melden via www.uantwerpen.be/leerstoel-dhanis