Kaftontwerp : Frederik Hulstaert

Een nucleaire doorbraak bedreigt de wereld

Berichten van de rand van de afgrond

Conn Hallinan

In een tijd van toenemende spanningen tussen kernmachten – Rusland en de NAVO in Europa en de Verenigde Staten, Noord-Korea en China in Azië – heeft Washington stilletjes het kernwapenarsenaal verbeterd, om, volgens drie leidende Amerikaanse wetenschappers, ‘precies datgene [te verwezenlijken] wat men zou verwachten wanneer een land met kernwapens in staat wil zijn om een kernoorlog te voeren en te winnen, door tegenstanders te ontwapenen met een verrassingsaanval’. In het Bulletin of Atomic Scientists concluderen Hans Kristensen, directeur van het Nuclear Information Project van de American Federation of Scientists, Matthew McKinzie van de National Resources Defense Council, en de natuurkundige en expert inzake ballistische raketten Theodore Postol dat ‘onder de dekmantel van een anderszins gerechtvaardigd programma voor het verlengen van de levensduur van kernkoppen’, het Amerikaanse leger de slagkracht van zijn kernkoppen zodanig heeft uitgebreid, dat het ‘nu alle Russische opslagplaatsen voor langeafstandsraketten kan vernietigen’.

...lees verder...