Kaftontwerp : Frederik Hulstaert

Getuigen zijn zelden helden

Frans Van Bladel-Essayprijs 2015

‘Getuigen zijn zelden helden’, zong Herman van Veen op zijn befaamde Carré-lp van 1971. Echte helden daarentegen, voegde hij eraan toe, leggen zelden getuigenis af van hun daden. Zij ‘helden’ in stilte. Een klacht over (gebrek aan) betrokkenheid, zo typisch voor de popcultuur van die jaren. Maar achter die soms sentimentele verzen schreeuwt de nood aan burgerzin, altruïsme, offervaardigheid. Heeft het georganiseerde ‘middenveld’ deze deugden gemonopoliseerd en zodoende tot fraseologie weg-georganiseerd? Is, om een samenleving op te bouwen, niet méér geëngageerd burgerschap nodig van gezamenlijk handelende individuele burgers? Gratuit altruïsme, zo het al bestaat, zal hier niet baten, want elk engagement heeft zijn hoogst individuele prijs. Wie die prijs betaalt, is onze held. Of niet soms?

De redactie van Streven roept je op om rond het thema Getuigen zijn zelden helden een boeiend en prikkelend essay van 3.000 tot 4.000 woorden te schrijven. Welke invalshoek je kiest, welke invulling je aan dit essay wilt geven, is aan jou. De tekst dient toegankelijk te zijn voor een breed, niet-gespecialiseerd publiek. Daarom is een uitgebreide reeks verwijzingen niet gewenst. Het essay dient in het Nederlands te worden geschreven, en mag niet eerder elders zijn gepubliceerd.

Deelname aan de Frans Van Bladel-Essaywedstrijd staat open voor auteurs die geboren zijn op of na 1 januari 1982. Voor de beste inzending looft Streven een prijs van 500 euro uit, en het winnende essay wordt gepubliceerd in Streven. De jury onder voorzitterschap van Jean-Pierre Rondas, bestaande uit Aleid Truijens en David Dessin als deskundigen van buiten de redactie, en uit Herbert De Vriese en Herman Simissen als leden van de redactie van Streven, kan eventueel ook een tweede en derde prijs toekennen, beide van 250 euro. De sluitingsdatum van deze essaywedstrijd is 9 augustus 2015. De uitslag wordt in februari 2016 bekendgemaakt.

Inzendingen kunnen per e-mail als attachment in MS-Word worden gestuurd naar: streven@skynet.be. In het bericht dienen in het kort ook de personalia van de auteur te worden vermeld (naam, geboortedatum, adres).